Coaster Boats

Den skandinaviska traditionen
Skandinavien är en region med många tusen sjöar, tusen kilometer kustlinje och tusen vackra öar. Skandinavernas älskar båtar, cirka 30% av befolkningen reser till sjöss minst en gång per säsong. Båtar används inte bara för rekreation och fiske utan också som ett transportmedel till öarna, som ofta är fritidshus och till och med huvudbostäder. Historia i denna region och dess djuprotade maritima tradition säkerställer att våra båtar väljs ut av våra skandinaviska kunder som uppskattar den stora omsorg och uppmärksamhet på detaljer som vi är kända för. Detta gör att vi också kan utveckla vår verksamhet och våra produkter samtidigt som vi fokuserar på våra kunders krav och önskemål.

Kvalitet
Den estetiska prestandan, de utmärkta flytkraftsparametrarna men framför allt användarsäkerheten för Corsiva-båtar är en effekt av våra experter på lång tid. För produktion av våra båtar och utrustningselement används endast material av hög kvalitet, dokumenterade med intyg och överensstämmelse. Varje ny modell av båt testas med hastighet, stabilitet och andra parametrar innan marknadsintroduktionen. Varje båt omfattas av en detaljerad kvalitetskontroll.

Teknologi
Corsivas båtar är tillverkade av glasförstärkt plast (GRP). Vårt varv använder i produktionen de senaste teknikerna som finns tillgängliga på marknaden och testar och förbättrar innovativa lösningar. För att skydda miljön och bekvämligheten i arbetet gör vårt varvs forskning av RTM-teknik och hon är det andra varvet i Polen och det tredje varvet i Europa, som producerar bågens skrov med hjälp av denna teknik.